Alu Rehab AS - Bedriftsvegen 23 - 4353 Klepp stasjon - NORWAY - Tel (+47) 51 78 62 20 - Fax (+47) 51 78 62 21 - post@my-netti.com